Joomla

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Najnowsze artykuły

XIII Konkurs Win Domowych Łódź 2024

Email Drukuj PDF

Zapraszamy wszystkich chętnych winiarzy do udziału w XIII Konkursie Win Domowych Łódź 2024.

Prosimy uczestników o zapoznanie się z Regulaminem i zwrócenie szczególnej uwagi na sposób oznaczania win konkursowych.

Link: http://www.klubwiniarzy.pl/forum/viewtopic.php?f=51&t=820

 

 

 

XII Konkurs Win Domowych A.D. 2021

Email Drukuj PDF

 

XII Konkurs Win Domowych A.D. 2021  - omówienie oraz wyniki

 

XII Konkurs Win Domowych miał się odbyć w ubiegłym roku.Na przeszkodzie stanęła pandemia. W tym roku też nie było pewności czy się odbędzie. Okoliczności i sytuacja nie były sprzyjające. Jednak się udało.Trochę późno, w innej formule ale doszedł do skutku. Sponsorzy dopisali .Firma Browin ufundowała główne nagrody łącznie z talonami dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Łódzki Związek Pszczelarski wiaderko miodu,kalendarze i książki o pszczołach. Restauracja ,,U Milscha” użyczyła klimatycznego lokalu z pozytywną energią i smacznych dań którymi posilali się sędziowie. Zostało przysłanych 112 win które wzięły udział w konkursie ,niestety transportu nie przeżyło kilka butelek o czym przysyłający zostali zawiadomieni przez odbierających przesyłki pracowników Browinu. Jak zwykle najliczniej była reprezentowana kategoria win czerwonych słodkich i półsłodkich 66 szt  W czerwonych  wytrawnych i półwytrawnych zostało wystawione 14 win. W kategorii białe i różowe półsłodkie i słodkie win było 34 szt. a wytrawne i półwytrawne zaledwie 12 szt. Komisja oceniająca wina białe przyznała trzy brązowe medale a nagrodzone wina wyraźnie odstawały od pozostałych. Ciekawostką jest fakt że miejsce drugie i trzecie zajęły wina z winogron Bianca i innej białej odmiany niepodanej przez autora. W kategorii win białych było 34 wina. Został przyznany jeden medal srebrny i wyraźnie zwyciężyło wini z dzikiej róży które było klasą samo w sobie.W punktacji niewiele zabrakło do złotego medalu.  Wśród pozostałych win 6 zdobyło medal brązowy.
Ciekawostką było wino Pani Weroniki Brus z ananasa i jabłka które naprawdę było bardzo oryginalne i smakowite.Warte podkreślenia jest również to iż Pani Weronika jest bodajże pierwszą winiarką od początku konkursu która zdobyła medal .Brawo. Pozostała najliczniej obsadzona i najliczniejsza kategoria win czerwonych słodkich.Była reprezentowana przez 52 wina. W tym roku triumf święciła czarna porzeczka która zdobyła 6 pierwszych miejsc. Kolejne 4 należały do wiśni.  Winiarzem Roku został Grzegorz Wrzeszcz który wystawił dwa wina z czarnej porzeczki i zdobył medal srebrny oraz brązowy oraz miał najwyższą punktację cząstkową ze wszystkich pozostałych czterech uczestników którzy mogli się pochwalić takim samym dorobkiem medalowym.
Gratulacje dla zwycięzców ,uczestników ,sponsorów i sędziów.

Dziękujemy zwłaszcza Firmie Browin sponsorowi głównemu bez którego zaangażowania byłoby znacznie trudniej .

 

Wyniki konkursu do pobrania w formacie Excel:

Wina białe słodkie półsłodkie

Wina białe wytrawne

Wina czerwone słodkie półsłodkie

Wina czerwone wytrawne


Do zobaczenia w następnym roku 2022 r.

 

 

XII Konkurs Win Domowych Łódź 2021

Email Drukuj PDF

 

Regulamin XII Konkursu Win Domowych Łódź 20211. Konkurs Win Domowych Łódź 2021 jest organizowany przez Łódzki Klub Winiarzy (Organizator Konkursu).

2. Sponsorzy konkursu:

a) sponsor generalny i fundator nagród: firma BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141;

b) sponsor i gospodarz wydarzeń konkursowych: Restauracja „U Milscha” Łąkowa 21,
90-553 Łódź;

c) sponsor: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi, ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź.

3. Terminy:

Zgłaszanie win do dnia 30 listopada (wina dostarczone po tym terminie nie biorą udziału
w Konkursie).

Rozpoczęcie Konkursu 06.12.2021 r. (ok. godz. 16).

I tura oceny win 06.12.2021 r. (ok. godz. 16).

II tura oceny win 13.12.2021 r. (ok. godz. 16).

Zakończenie Konkursu, łącznie z ogłoszeniem wyników, odbędzie się w dniu 18 grudnia (sobota) 2021 roku w Restauracja „U Milscha” Łąkowa 21 90-553 Łódź.

Ze względu na panujące zagrożenie związane z epidemią SARS COVID-19 nie przewiduje się udziału publiczności w pracach Komisji konkursowych, osoby które zdobędą nagrody zostaną poinformowane telefonicznie i indywidualnie zaproszone do udziału w wręczeniu nagród.

3. Organizator Konkursu wyznacza Pełnomocnika Konkursu odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne i prawidłowy, czyli zgodny z niniejszym Regulaminem jego przebieg oraz kompletuje Komisje konkursowe.

4. Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, wytwarzający amatorsko wina, nie przeznaczone do sprzedaży (Uczestnik Konkursu).
Ilość win wystawianych w Konkursie przez jednego Uczestnika Konkursu jest ograniczona do trzech. Udział w Konkursie jest jednocześnie potwierdzeniem autorstwa wina.

6. Zabrania się wystawiania w Konkursie win kupnych lub zawierających jakikolwiek dodatek wina kupnego.

7. Dodatek miodu w winach jest dopuszczalny pod warunkiem, że miód nie maskuje cech
podstawowego surowca wina.

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wina zabutelkowanego
w standardową zieloną szklaną butelkę typu „Bordeaux” o pojemności 0,75 litra.
W przypadku zgłoszenia wina do Konkursu w butelce innej, niż regulaminowa, wino zostanie ocenione na koniec Konkursu, jednakże
nie będzie brane pod uwagę do klasyfikacji generalnej.

9. Jedynym dopuszczalnym zamknięciem jest dedykowany korek do butelek. Wina musujące muszą być zgłoszone jako musujące i muszą być w butelkach szampańskich, zamkniętych odpowiednim korkiem i zadrutowane.

10. Butelki muszą być pozbawione jakichkolwiek naklejek oraz innych oznaczeń
umożliwiających ich identyfikację.

11. Wyroby konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przysłać (koszty ponosi nadawca) na adres: Salon sprzedaży Browin, 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141 z dopiskiem
KONKURS
WIN - w terminie do 30 listopada 2021 r. Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu.

12. Do każdej butelki musi być dołączony 1 egzemplarz prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego formatu A4, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Formularz należy owinąć wokół butelki i przymocować gumką typu - recepturka.

13. Wszystkie butelki zostaną podzielone na kategorie. Butelki które z jakiś względów mogą być identyfikowalne zostaną owinięte w celu uniemożliwienia identyfikacji. W dniu Konkursu zostaną opatrzone w przypadkowe numery konkursowe. Operacji tej dokonają w dniu Konkursu Przewodniczący odpowiednich Komisji. Obok numeru zostanie podany zgodnie
z formularzem zgłoszeniowym surowiec wiodący lub informacja „kupaż”

14. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zachować anonimowość wszystkich win,
biorących udział w konkursie.

15. Każdy Uczestnik Konkursu musi zaklasyfikować (i przedstawić tę decyzję
w formularzu zgłoszeniowym) swoje wino do jednej z następujących kategorii konkursowych:

I - wina białe i różowe: wytrawne lub półwytrawne. Maksymalny Balling wina: 2,0 stopnia tj. 20g/1kg (wskazanie na cukromierzu);

II - wina czerwone: wytrawne lub półwytrawne. Maksymalny Balling wina: 2,0 stopnia tj. 20g/1kg (wskazanie na cukromierzu);

III - wina białe półsłodkie lub słodkie;

IV - wina czerwone półsłodkie lub słodkie.

16. Niewłaściwe zaklasyfikowanie wina przez osobę zgłaszającą (przekroczony Balling
maksymalny i/lub niepoprawne określenie barwy wina) może skutkować przeniesieniem wina do właściwej kategorii i Komisji. W takiej sytuacji Przewodniczący Komisji zgłasza fakt błędnej klasyfikacji Pełnomocnikowi Konkursu, który decyduje o dalszym sposobie postępowania. Pełnomocnik Konkursu po sprawdzeniu formularza zgłoszeniowego (rodzaj wina) i pomiarze cukromierzem może przenieść wino do właściwej kategorii lub pozostawić je i przekazać Komisji stosowny komentarz.

17. Niedozwolone jest użycie niefermentowalnych substytutów cukru (erytrol (erytrytol), ksylitol, aspartam, stewia itp.). W przypadku, gdy w winie zgłoszonym do kategorii win wytrawnych
i półwytrawnych jest wyczuwalna słodycz mimo, że cukromierz wskazuje
2,0 Ballinga lub mniej, Komisja zaprzestaje dalszej oceny wina i je dyskwalifikuje.

18. Pełnomocnik Konkursu ma prawo, na wniosek Komisji, dokonać w trakcie trwania Konkursu dekodowania wina w celu sprawdzenia poprawności klasyfikacji przeprowadzonej przez Organizatora Konkursu do danej kategorii. Wino następnie jest ponownie kodowane
i kierowane do właściwej Komisji Konkursu.

19. Warunkiem odbycia się Konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej
5 różnych win, wystawionych przez co najmniej 3 różnych Uczestników.

20. Organizator Konkursu może ograniczyć liczbę kategorii konkursowych, łączyć kategorie
bądź wyznaczyć dodatkowe podkategorie w zależności od frekwencji.

21. Komisja Konkursowa ustanawia Przewodniczącego komisji konkursowej, który pośredniczy pomiędzy Komisją a Pełnomocnikiem Konkursu, pomaga Komisji w pracy swoją wiedzą i doświadczeniem, przestrzega porządku pracy, podaje wina, mierzy Balling, ogłasza przerwy w pracy (z podaniem czasu przerwy). Po zakończeniu pracy komisji uczestniczy w dekodowaniu win konkursowych i opracowaniu wyników.

22. Członkowie Komisji Konkursowej oceniają wina zakodowane i podawane w kolejności
losowej.

23. Wina biorące udział w konkursie będą punktowane według następujących kryteriów:

WYGLĄD maks. 2 pkt:

klarowność maks. 1 pkt:

· idealnie przezroczyste, kryształowe, z połyskiem 1 pkt;

· przezroczyste 0,5 pkt;

· zamglone, opalizujące, mętne, osad, bąbelki gazu niewłaściwe dla typu wina 0 pkt;

 

kolor maks. 1 pkt:

· żywy lub przyjemny dla oka, właściwy dla ocenianej kategorii 1 pkt;

· brak lub odbarwienie, utleniony, brunatny 0 pkt;

 

AROMAT maks. 4 pkt:

· złożony, elegancki, wielopłaszczyznowy, trwały 4 pkt;

· przyjemny, pociągający lub wieloowocowy 3 pkt;

· czysty lub wyraźnie owocowy 2 pkt;

· prosty lub mało uchwytny lub silnie jedno-owocowy 1 pkt;

· brak, nieprzyjemny, chemiczny (siarkowy, octowy, octan etylu itp.) 0 pkt.

 

RÓWNOWAGA maks. 5 pkt:

słodycz maks. 1 pkt:

· normalna, właściwa dla typu wina 1 pkt;

· lekki brak lub nadmiar w stosunku do kwasowości 0,5 pkt;

· zdecydowanie nadmierna lub brak w odniesieniu do typu wina 0 pkt;

 

 

kwasowość maks. 2 pkt:

· zrównoważona i odpowiednia do typu wina 2 pkt;

· nieco za duża lub za mała 1 pkt;

· brak, nieprzyjemnie ostra, wyraźnie nadmierna, posmak octu 0 pkt;

 

cierpkość/gorzkość (taniny) maks. 1 pkt:

· zrównoważona, normalna, odpowiednia do typu wina 1 pkt

· nieco nadmierna lub za mała 0,5 pkt

· zdecydowanie za duża, nieprzyjemna lub brak 0 pkt

 

alkohol maks. 1 pkt:

· poziom odpowiedni do kategorii wina 1 pkt;

· poziom lekko zaniżony lub zawyżony, ale akceptowalny 0,5 pkt;

· wyraźnie nadmierny lub zbyt słabo wyczuwalny 0 pkt;

 

BUDOWA (STRUKTURA) maks. 1 pkt:

· pełna i/lub odpowiednia do typu wina 1 pkt;

· nieco zbyt delikatna lub za mocna 0,5 pkt;

· pusta (mało ekstraktywna) lub zbyt potężna 0 pkt;

 

SMAK maks. 2 pkt:

· złożony, wielopłaszczyznowy 2 pkt;

· prosty lub jednoowocowy 1 pkt;

· wadliwy lub chemiczny 0 pkt;

 

FINISZ maks. 1 pkt

· długi, przyjemny 1 pkt;

· brak lub zanikający szybko 0 pkt;

 

WRAŻENIE OGÓLNE maks. 5 pkt

· wino zachęcające do dalszej degustacji 5 pkt;

· wino bardzo dobre, przyjemne 4 pkt;

· wino dobre, z charakterem 3 pkt;

· wino poprawne 2 pkt;

· wino przeciętne, bez szczególnie dokuczliwych błędów 1 pkt;

· wino wadliwe, niepijalne 0 pkt;Uwaga: dopuszczalna jest punktacja 0,5 pkt. nawet jeśli jej nie wyspecyfikowano.

 

Wino może zdobyć łącznie maksymalnie 20 pkt.

 

24. Sposób obliczania wyników jest następujący: Pełnomocnik Konkursu lub osoby przez niego wskazane obliczają punktację poszczególnych win na podstawie arkuszy ocen sędziów,· dla każdego wina usuwane są dwie oceny skrajne (jedna o największej i jedna
o najmniejszej ilości punktów);

25. Dla poszczególnych win wyliczane są średnie arytmetyczne ucięte wyników (według opisu z punktu 24.) średnia arytmetyczna ucięta jest podstawą do przyznawania medali.

26. W zależności od ilości zdobytych punktów przyznaje się następujące medale:

· 18 - 20 pkt medal złoty;

· 16,00 - 17,99 pkt medal srebrny;

· 14 - 15,99 pkt medal brązowy.

27. Honorowy tytuł Winiarza Roku 2021 przysługiwać będzie Uczestnikowi Konkursu, który zdobędzie największą ilość punktów liczonych sumarycznie według zasady:

· medal złoty 3 pkt;

· medal srebrny 2 pkt;

· medal brązowy 1 pkt.

28. Nagrodami w poszczególnych kategoriach są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

29. Nagroda rzeczowa jest przyznawana jeżeli wino spełni oba następujące warunki:· zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii i uzyska dostateczną ilość punktów, dającą medal.

30. Zwycięzcy mają prawo posługiwania się odpowiednimi znakami graficznymi (medalami) wyłącznie w odniesieniu do wina identycznego z nagrodzonym (pochodzącego z tego samego nastawu).

31. Egzemplarze wina zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora Konkursu.

32. Wszystkie decyzje Organizatora Konkursu, w tym Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

33. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż administratorem jego danych osobowych jest Sponsor generalny Konkursu, tj. BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459418 i posiadająca nr NIP: PL 7292687325 oraz nr Regon: 101003641 oraz Łódzki Klub Winiarzy w zakresie przeprowadzenia Konkursu.

34. Sponsor generalny Konkursu nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na poniżej podane kontaktowe:

· adres pocztowy: ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź

· adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

· nr fax: + 48 42 23 23 293

· numer telefonu do Biura Obsługi Uczestnika: +48 42 23 23 230; +48 42 23 23 231 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego Uczestnik korzysta).

35. Sponsor generalny Konkursu może przetwarzać dane osobowe Uczestnika Konkursu
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych (art. 6 ust. lit. a RODO).

36. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj. podmiotom uczestniczącym w procesie przebiegu Konkursu, w szczególności: fotografowie, operatorzy pocztowi, spedytorzy, przewoźnicy, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi internetowe, serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube, itp.) a także podmioty świadczące usługi prawne. Zakres przekazywanych danych osobowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto, Sponsor generalny Konkursu może przekazywać dane osobowe Uczestnika Konkursu innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

37. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również organizacji międzynarodowych.

38. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą Uczestników Konkursu przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

39. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

40. W związku z przetwarzaniem przez Sponsora generalnego Konkursu danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa:

· prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);

· prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);

· prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO);

· prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).

41. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika Konkursu (art. 6 ust. lit. a RODO) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

42. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie i spełnienia wymogów wynikających z Regulaminu Konkursu i przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Konkursie i realizacji obowiązków, którym podlega Sponsor generalny Konkursu. Podanie danych osobowych dla celu marketingowego jest dobrowolne.

43. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

44. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

45.Formularz zgłoszeniowy możesz pobrać TUTAJŁódź, dnia 31 października 2021 roku

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do XII Konkursu Win Domowych Łódź 2021
Wypełnia czytelnie osoba zgłaszająca.

Imię i nazwisko :.....................................................................................................

Numer telefonu / adres e-mail: .........................................................................................

Należy podkreślić poniżej właściwości wina w danej kategorii, deklarując zgłaszane do konkursu wino.

1. wino białe / różowe wytrawne / półwytrawne
2. wino czerwone wytrawne / półwytrawne
3. wino białe / różowe / półsłodkie / słodkie
4. wino czerwone półsłodkie / słodkie

Uwaga: w winach wytrawnych lub półwytrawnych (kategorie 1, 2) maksymalny poziom cukru
wynosi 2,0° Blg. według wskazań cukromierza.

Surowiec wiodący ........................................................................

Surowce (wino kupażowane, najważniejsze składniki powyżej 30%, dla win gronowych nazwy szczepów):............................................................................................................................

Rocznik :........................................................................................................

Oświadczenia Uczestnika Konkursu

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XII Konkursu Win Domowych Łódź 2021, w pełni te
postanowienia akceptuję i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, iż dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu i Sponsora generalnego, na potrzeby przeprowadzenia XII Konkursu Win Domowych Łódź 2021 (w szczególności: wyłonienia jego/ich zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom), zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.2018.1000) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływy tych danych nr 2016/679 (RODO). Oświadczam, iż przypadku nagrodzenia w konkursie, wyrażam zgodę na opublikowanie na stronach portali społecznościowych Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube oraz stronie internetowej www.browin.pl moich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, na liście zwycięzców konkursu. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie przez Sponsora generalnego konkursu, tj. BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141, KRS 0000459418, NIP: PL 7292687325, REGON: 101003641 mojego wizerunku na stronach portali społecznościowych Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube oraz stronie internetowej www.browin.pl na potrzeby przeprowadzenia relacji medialnej z przebiegu XII Konkursu Win Domowych Łódź 2021, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
Dz.U.2018.1000) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływy tych danych nr 2016/679 (RODO) a także zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Czytelny podpis (imię i nazwisko) Uczestnika konkursu: __________________________________

 
 

Wyniki X Konkursu Win Domowych Łódź 2018

Email Drukuj PDF

W dniu 17 listopada 2018 w siedzibie firmy Browin odbył się X Konkurs Win Domowych. Zgłoszono do konkursu 144 butelki - jest to rekordowa w historii naszych konkursów ilość butelek. Wina, zgodnie z regulaminem, podzielono na 4 kategorie ze względu na barwę i stopień słodyczy. Jakość nadesłanych win była bardzo wysoka w porównaniu do ubiegłych konkursów. Najmniejszą kategorią były wina białe wytrawne i półwytrawne a największą liczbę butelek nadesłano do kategorii wina czerwone słodkie półsłodki.

Dwóch uczestników konkursu zdyskwalifikowano, gdyż nadesłali niezgodna z regulaminem liczbę butelek (odpowiednio 4 oraz 6).

Ostatecznie oceniono 134 wina.

Nadesłane wina w wielu przypadkach odznaczały się wysokim kunsztem winiarza, pomysłowością i dbałością wykonania. Często prezentowały zadowalający poziom, nieprzynoszący niesławy swojemu twórcy, ale i niedający szans na medale i miejsce na podium.W konkursie nie znaleźliśmy win wyjątkowo nieudanych lub noszących znamiona choroby.Kategorię win białych wytrawnych i półwytrawnych wygrał Grzegorz Graczyk zdobywając srebrny medal. Było to wino gronowe rocznik 2017.

Kategorię win czerwonych wytrawnych i półwytrawnych sporo medali:
-medal srebrny Janusz Gawęda wino gronowe Regent 2015
-medal srebrny Arkadiusz Rosocha wino z czernicy z maliną
-medal srebrny Krzysztof Szymczak wino z aronii
-medal brązowy Grzegorz Graczyk wino z odmian Frontenac, Marechal Foch, Leon
-medal brązowy Zbigniew Zaremba wino wiśniowe
-medal brązowy Jerzy Adamiak wino z wisni
-medal brązowy Anna Łomża wino z malin 2018

W kategorii win białych słodkich i półsłodkich również sporo medali:
-medal srebrny Krzysztof Korgol wino z jabłek
-medal brązowy Karol Świątkowski wino z jabłek
-medal brązowyKrystian Kras truskawka z dziką różą
-medal brązowy Marcin Ducki czarna porzeczka 2011
-medal brązowy Agnieszka Gazda winogrona białe włoskie i tureckie
-medal brązowy Paweł Gazda winogrona polskie
-medal brązowy Tomasz Łomża wino truskawkowe

W kategorii win czerwonych słodkich i półsłodkich prawdziwy wysyp medali:
-medal złoty Wojciech Janus. Złote wino to czarny bez z malina.
-medal srebrny Roksana Ples-Gąsiorowska z czarną porzeczką
-medal srebrny Paweł Kieljan z czarną porzeczką
-medal srebrny Marcin Jakielczarna porzeczka z wiśnią
-medal brązowy Michał Filecki wino truskawkowe
-medal brązowy Krzysztof Onyszko wino malinowe
-medal brązowy Tomasz Łomża wino malinowe
-medal brązowy Paweł Gazda czarna porzeczka
-medal brązowy Krzysztof Świątkowski wino wisniowe
-medal brązowy Michał Chlewicki wino winogronowe
-medal brązowy Karol Świątkowski wino z czarnego bzu
-medal brązowy Wojciech Janus wino aroniowe
-medal brązowy Tadeusz Świątkowski berberys z porzeczką

 

Pełna lista ocenionych win wraz z punktacją znajduje sie poniżej w odpowiedniej kategorii.

 

Wina białe słodkie i półsłodkie

Wina białe wytrawne i półwytrawne

Wina czerwone słodkie i półsłodkie

Wina czerwone wytrawne i półwytrawne 

X Konkurs Win Domowych Łódź 2018

Email Drukuj PDF

 

Zapraszamy wszystkich chętnych winiarzy do udziału w Konkursie Win Domowych Łódź 2017.

Prosimy uczestników o zapoznanie się z poniższym Regulaminem i zwrócenie szczególnej uwagi na sposób oznaczania win konkursowych.

 

 


Regulamin X Konkursu Win Domowych Łódź 2018

1. Konkurs Win Domowych Łódź 2018 jest organizowany i sponsorowany przez BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459418 i posiadająca nr NIP: PL 7292687325 oraz nr REGON: 101003641 (Organizator Konkursu). Współorganizatorem konkursu jest Łódzki Klub Winiarzy, reprezentowany przez Pana Andrzeja Drożdża.
2. Rozpoczęcie (ok. godz. 9) i zakończenie Konkursu, łącznie z ogłoszeniem wyników, odbędzie się w dniu 17 listopada (sobota) 2018 roku w siedzibie Organizatora Konkursu.
3. Organizator Konkursu wyznacza Pełnomocnika Konkursu odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne i prawidłowy, czyli zgodny z niniejszym Regulaminem jego przebieg.
4. Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletnia osoba fizyczna, wytwarzający amatorsko wina, nie przeznaczone do sprzedaży (Uczestnik Konkursu). Ilość win wystawianych w Konkursie przez jednego Uczestnika Konkursu jest ograniczona do trzech butelek. Udział w Konkursie jest jednocześnie potwierdzeniem autorstwa wina.
6. Zabrania się wystawiania w Konkursie win kupnych lub zawierających jakikolwiek dodatek wina kupnego.
7. Dodatek miodu w winach jest dopuszczalny pod warunkiem, że miód nie maskuje cech podstawowego surowca wina.
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wina zabutelkowanego w standardową zieloną szklaną butelkę typu „Bordeaux” o pojemności 0,75 litra. W przypadku zgłoszenia wina do Konkursu w butelce innej, niż regulaminowa, wino zostanie ocenione na koniec Konkursu, jednakże nie będzie brane pod uwagę do klasyfikacji generalnej.
9. Jedynym dopuszczalnym zamknięciem jest korek. Wina musujące muszą być zgłoszone jako musujące i muszą być w butelkach szampańskich, zamkniętych odpowiednim korkiem i zadrutowanych.
10. Butelki muszą być pozbawione jakichkolwiek naklejek oraz innych oznaczeń umożliwiających ich identyfikację.
11. Wyroby konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przysłać (koszty ponosi nadawca) na adres Organizatora Konkursu, tj.: Browin, 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141 z dopiskiem KONKURS - w terminie do 14 listopada 2018r. Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu.
12. Do każdej butelki muszą być dołączone 2 egzemplarze prawidłowo i jednakowo wypełnionych formularza zgłoszeniowego formatu A4, który pobrać można TUTAJ. Formularze należy owinąć wokół butelki i przymocować gumką typu - recepturka.
13. Wszystkie butelki zostaną podzielone na kategorie oraz zawinięte w sposób uniemożliwiający identyfikację. W dniu Konkursu zostaną opatrzone w przypadkowe numery konkursowe. Operacji tej dokonają w dniu Konkursu Przewodniczący odpowiednich Komisji.
14. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zachować anonimowość wszystkich win, biorących udział w konkursie.
15. Każdy Uczestnik Konkursu musi zaklasyfikować (i przedstawić tę decyzję w formularzach zgłoszeniowych) swoje wino do jednej z następujących kategorii konkursowych:
· I - wina białe i różowe: wytrawne lub półwytrawne. Maksymalny Balling wina: 1,5 stopnia (wskazanie na cukromierzu laboratoryjnym);
· II – wina czerwone: wytrawne lub półwytrawne. Maksymalny Balling wina: 1,5 stopnia (wskazanie na cukromierzu laboratoryjnym);
· III - wina białe półsłodkie lub słodkie;
· IV - wina czerwone półsłodkie lub słodkie.
16. Niewłaściwe zaklasyfikowanie wina przez osobę zgłaszającą (przekroczony Balling maksymalny i/lub niepoprawne określenie barwy wina) może skutkować przeniesieniem wina do właściwej kategorii i Komisji. W takiej sytuacji Przewodniczący Komisji zgłasza fakt błędnej klasyfikacji Pełnomocnikowi Konkursu, który decyduje o dalszym sposobie postępowania. Pełnomocnik Konkursu po sprawdzeniu formularza zgłoszeniowego (rodzaj wina) i pomiarze cukromierzem może przenieść wino do właściwej kategorii lub pozostawić je i przekazać Komisji stosowny komentarz.
17. Niedozwolone jest użycie niefermentowalnych substytutów cukru (ksylitol, aspartam, stewia itp.). W przypadku, gdy w winie zgłoszonym do kategorii win wytrawnych i półwytrawnych jest wyczuwalna słodycz mimo, że cukromierz wskazuje 1,5 Ballinga lub mniej, Komisja zaprzestaje dalszej oceny wina i je dyskwalifikuje.
18. Pełnomocnik Konkursu ma prawo, na wniosek Komisji, dokonać w trakcie trwania Konkursu dekodowania wina w celu sprawdzenia poprawności klasyfikacji przeprowadzonej przez Organizatora Konkursu do danej kategorii. Wino następnie jest ponownie kodowane i kierowane do właściwej Komisji Konkursu. Czynność ta musi być wykonana w miejscu i sposobem uniemożliwiający poznanie wyniku dekodowania innym osobom.
19. Warunkiem odbycia się Konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej 5 różnych win, wystawionych przez co najmniej 3 różnych Uczestników.
20. Organizator Konkursu może ograniczyć liczbę kategorii konkursowych, łączyć kategorie bądź wyznaczyć dodatkowe podkategorie w zależności od frekwencji.
21. Komisja Konkursowa ustanawia Przewodniczącego, który pośredniczy pomiędzy Komisją a Pełnomocnikiem Konkursu, pomaga Komisji w pracy swoją wiedzą i doświadczeniem, przestrzega porządku pracy, podaje wina, mierzy Balling, ogłasza przerwy w pracy (z podaniem czasu przerwy).
22. Członkowie Komisji Konkursowej oceniają wina zakodowane i podawane w kolejności losowej.
23. Wina biorące udział w konkursie będą punktowane według następujących kryteriów:
WYGLĄD maks. 2 pkt:
klarowność maks. 1 pkt:
· idealnie przezroczyste, z połyskiem 1 pkt;
· przezroczyste 0,5 pkt;
· zamglone, opalizujące, mętne, osad, bąbelki gazu niewłaściwe dla typu wina 0 pkt;
kolor maks. 1 pkt:
· żywy lub przyjemny dla oka 1 pkt;
· brak lub odbarwienie, utleniony, brunatny 0 pkt;
AROMAT maks. 4 pkt:
· złożony, elegancki lub wieloowocowy 4 pkt;
· przyjemny, pociągający lub owocowy 3 pkt;
· czysty lub wyraźnie owocowy 2 pkt;
· prosty lub mało uchwytny lub silnie jedno-owocowy 1 pkt;
· brak, nieprzyjemny, chemiczny (siarkowy, octowy, octan etylu itp.) 0 pkt.
RÓWNOWAGA maks. 5 pkt:
słodycz maks. 1 pkt:
· normalna, właściwa dla typu wina 1 pkt;
· lekki brak lub nadmiar w stosunku do kwasowości 0,5 pkt;
· zdecydowanie nadmierna lub brak w odniesieniu do typu wina 0 pkt;
kwasowość maks. 2 pkt:
· zrównoważona i odpowiednia do typu wina 2 pkt;
· nieco za duża lub za mała 1 pkt;
· brak, nieprzyjemnie ostra, wyraźnie nadmierna, posmak octu 0 pkt;
cierpkość/gorzkość (taniny) maks. 1 pkt:
· zrównoważona, normalna, odpowiednia do typu wina 1 pkt
· nieco nadmierna lub za mała 0,5 pkt
· zdecydowanie za duża, nieprzyjemna lub brak 0 pkt
alkohol maks. 1 pkt:
· poziom odpowiedni do kategorii wina 1 pkt;
· poziom lekko zaniżony lub zawyżony, ale akceptowalny 0,5 pkt;
· wyraźnie nadmierny lub zbyt słabo wyczuwalny 0 pkt;
BUDOWA (STRUKTURA) maks. 1 pkt:
· pełna i/lub odpowiednia do typu wina 1 pkt;
· nieco zbyt delikatna lub za mocna 0,5 pkt;
· pusta (mało ekstraktywna) lub zbyt potężna 0 pkt;
SMAK maks. 2 pkt:
· złożony, wielopłaszczyznowy 2 pkt;
· prosty lub jednoowocowy 1 pkt;
· wadliwy lub chemiczny 0 pkt;
FINISZ maks. 1 pkt
· długi, przyjemny 1 pkt;
· brak lub zanikający szybko 0 pkt;
WRAŻENIE OGÓLNE maks. 5 pkt
· wino zachęcające do dalszej degustacji 5 pkt;
· wino bardzo dobre , przyjemne 4 pkt;
· wino dobre , z charakterem 3 pkt;
· wino poprawne 2 pkt;
· wino przeciętne, bez szczególnie dokuczliwych błędów 1 pkt;
· wino wadliwe, niepijalne 0 pkt;
Wino może zdobyć maksymalnie 20 pkt.
24. Sposób obliczania wyników jest następujący:
· Pełnomocnik Konkursu lub osoby przez niego wskazane obliczają punktację poszczególnych win na podstawie arkuszy ocen sędziów;
· dla każdego wina usuwane są dwie oceny skrajne (jedna o największej i jedna o najmniejszej ilości punktów);
25. dla poszczególnych win wyliczane są średnie arytmetyczne ucięte wyników według opisu z punktu b). średnia arytmetyczna ucięta jest podstawą do przyznawania medali.
26. W zależności od ilości zdobytych punktów przyznaje się następujące medale:
· 18 - 20 pkt medal złoty;
· 16,00 - 17,99 pkt medal srebrny;
· 14 - 15,99 pkt medal brązowy.
27. Honorowy tytuł Winiarza Roku 2018 przysługiwać będzie Uczestnikowi Konkursu, który zdobędzie największą ilość punktów liczonych sumarycznie według zasady:
· medal złoty 3 pkt;
· medal srebrny 2 pkt;
· medal brązowy 1 pkt.
28. Nagrodami w poszczególnych kategoriach są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
29. Nagroda rzeczowa jest przyznawana jeżeli wino spełni oba następujące warunki:
· zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii;
· uzyska dostateczną ilość punktów, dającą medal.
30. Zwycięzcy mają prawo posługiwania się odpowiednimi znakami graficznymi (medalami) wyłącznie w odniesieniu do wina identycznego z nagrodzonym (pochodzącego z tego samego nastawu).
31. Egzemplarze wina zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
32. Wszystkie decyzje Organizatora Konkursu, w tym Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
33. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż administratorem jego danych osobowych jest Organizator Konkursu, tj. BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459418 i posiadająca nr NIP: PL 7292687325 oraz nr Regon: 101003641.
34. Organizator Konkursu nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na poniżej podane kontaktowe:
· adres pocztowy: ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź
· adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
· nr fax: + 48 42 23 23 293
· numer telefonu do Biura Obsługi Uczestnik a: +48 42 23 23 230; +48 42 23 23 231 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego Uczestnik korzysta).
35. Organizator Konkursu może przetwarzać dane osobowe Uczestnika Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych(art. 6 ust. lit. a RODO).
36. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj. podmiotom uczestniczącym w procesie przebiegu Konkursu, w szczególności: fotografowie, operatorzy pocztowi, spedytorzy, przewoźnicy, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi internetowe, serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube, itp.) a także podmioty świadczące usługi prawne. Zakres przekazywanych danych osobowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto, Organizator Konkursu może przekazywać dane osobowe Uczestnika Konkursu innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
37. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również organizacji międzynarodowych.
38. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą Uczestników Konkursu przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
39. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
40. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa:
· prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
· prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);
· prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO);
· prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).
41. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika Konkursu (art. 6 ust. lit. a RODO) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
42. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie i spełnienia wymogów wynikających z Regulaminu Konkursu i przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Konkursie i realizacji obowiązków, którym podlega Organizator Konkursu. Podanie danych osobowych dla celu marketingowego jest dobrowolne.
43. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
44. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Łódź, dnia 19 października 2018 roku 

 

 

 

 

Wyniki IX Konkursu Win Domowych

Email Drukuj PDF

W dniu 18.11.2017 w siedzibie firmy Browin odbył się IX Konkurs Win Domowych. Wystawiono do konkursu 141 butelek a więc więcej niz w poprzednim roku Wina  podzielono na 4 kategorie ze względu na barwę i stopień słodyczy. Niestety poziom win tegorocznych obniżył sie lekko w stosunku do roku ubiegłego Najmniejszą kategorią były wina białe wytrawne i półwytrawne. Wśród wystawionych win zdarzały się butelki których zawartość została posłodzona słodzikami nie powodującymi wzrostu gęstości wina (poziom Balling). Jedno wino zostało zdyskwalifikowane z tego powodu gdyż zdecydowanie poziom słodyczy nie odpowiadał poziomowi Balling.

 

Punktacja win oraz medale znajdują się w odpowiednich plikach pdf poniżej.

Wina czerwone wytrawne/półwytrawne

Wina czerwone słodkie/półsłodkie

Wina białe wytrawne/półwytrawne

Wina białe słodkie/półsłodkie

 


Strona 1 z 14